Thái Cao

103 bài viết
"Sức khỏe thật sự là một món của cải to lớn mà không thể đong đếm bằng giá trị của vàng bạc", đây là một câu danh ngôn của Mahatma Gandhi - anh hùng dân tộc người Ấn Độ - mà tôi tâm đắc nhất. Với mong muốn đem lại những kiến thức cơ bản về sức khỏe cũng như phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam, tôi với vai trò là một người chăm sóc sức khỏe, một nhân viên y tế sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin hữu hiệu nhất để ai ai trong chúng ta cũng đều là một bác sĩ, một chuyên viên sức khỏe cho chính bản thân mình. "It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver", this is a quote of Mahatma Gandhi - the national hero of India - that I love the most. With the desire to bring basic knowledge about health as well as health care methods to Vietnamese people, I, as a health care provider, will provide people with the most effective information so that each of us is a doctor, a health professional for ourselves.

Bác sĩ 30 năm kinh nghiệm tư vấn về

Nam khoa, sản-phụ khoa, tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa và các bệnh phổ biến khác