Châu Nhật Quỳnh

250 bài viết
Mong muốn của tôi khi trở thành một cộng tác viên của Docosan là để chia sẻ kiến thức y khoa mà mình học được đến cho tất cả mọi người. Đưa đến những cái nhìn tổng quát về những căn bệnh thông qua những bài viết y khoa để giúp mọi người tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng hơn. Động lực khiến tôi tham gia công việc này là mong muốn trong tương lai người dân Việt Nam ai cũng sẽ trang bị cho mình kiến thức y khoa cơ bản để phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe của cả cộng đồng. "As a doctor people will trust you, confide in you, and appreciate your efforts. You can do amazing things for people if you don’t let the system get you down." (Wes Fischer, MD)

Tư vấn y tế, tìm bác sĩ, đặt lịch khám
miễn phí 24/7 trên ứng dụng Docosan