Docosan Team

219 posts
Docosan là ứng dụng kết nối bệnh nhân và bác sĩ 24/7. Docosan team là đội ngũ bao gồm các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ & sức khoẻ.

Bạn cần tư vấn

Docosan sẽ hướng dẫn tìm bác sĩ, phòng khám theo triệu chứng, mức giá và địa điểm gần nhất