Long Nguyễn Văn

169 bài viết
"Be a lifelong student: the more you learn, the more you earn and more self-confidence you will have" - (Brian Tracy). With this famous quote in mind, I have always kept learning to enhance my medical knowledge and provide the most accurate information for readers in an understandable way. "Be a lifelong student: the more you learn, the more you earn and more self-confidence you will have" - (Brian Tracy). Đúng như ý nghĩa của lời trích dẫn này, tôi vẫn luôn tiếp tục tìm tòi, học hỏi nhằm mục đích mở rộng kiến thức y khoa của bản thân cũng như đem đến những thông tin chính xác nhất cho độc giả một cách thật dễ hiểu.

Bác sĩ 30 năm kinh nghiệm tư vấn về

Nam khoa, sản-phụ khoa, tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa và các bệnh phổ biến khác