An Nguyen Tan

56 bài viết
Là một sinh viên y khoa, tôi có thể làm rất nhiều điều tuyệt vời cho mọi người bằng cách không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân về lĩnh vực chuyên môn cũng như cuộc sống. Là một bác sĩ tương lai, tôi hiểu được rằng :"Thuốc có thể chữa được các bệnh tật nhưng chỉ có những bác sĩ mới cứu được các bệnh nhân". Là một cộng tác viên của Docosan, tôi mong muốn chia sẻ kiến thức y khoa mà mình học được đến cho tất cả mọi người. Qua đó, mọi người có thể tiếp cận được nguồn thông tin y khoa đúng đắn để nâng cao sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng.