Thịnh Trần

101 posts
"Sức khỏe là vàng", ông bà ta thường hay nói như thế. Do đó, với mong muốn làm cho sức khỏe người Việt Nam trở nên cứng cáp như vàng, tôi sẽ mang lại nhiều kiến thức cơ bản về y tế cho mọi người. "Strong health is gold" - That's what our ancestors said. So in order to make Vietnamese's health become solid like gold, I will deliver basis knowledge about medical so that everyone can understand easily.

Bạn cần tư vấn

Docosan sẽ hướng dẫn tìm bác sĩ, phòng khám theo triệu chứng, mức giá và địa điểm gần nhất