Tuyet Ngan

237 bài viết
Mong muốn phát hành tài liệu ngành Y học tái tạo, đam mê của tôi là tìm hiểu bệnh học và phác đồ điều trị để nghiên cứu ứng dụng của vật liệu y sinh trong phẫu thuật ngoại khoa. To become a medical writer in Regenerative Medicine, my passion is to explore pathology, diagnosis and treatment of diseases to study the application of biomaterials in surgical field.