Trần Hữu Tài

190 bài viết
Với kim chỉ nam “Giá trị thật sự là khi cống hiến và cho đi”, tôi mong là sự chia sẻ chứa trong những bài viết y khoa mà mình đã tâm huyết tìm hiểu và biên soạn sẽ thật sự đem lại giá trị ý nghĩa cho cộng đồng - “Only a life lived for others is a life worthwhile”, and I believe that the sharing contained in medical articles that I have research and put enthusiasm to will really bring the value of meaning to the community.

Bác sĩ 30 năm kinh nghiệm tư vấn về

Nam khoa, sản-phụ khoa, tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa và các bệnh phổ biến khác