benh da day pho bien
Tiêu hoá

07 bệnh dạ dày thường gặp bạn cần biết

Các bệnh dạ dày là các bệnh phổ biến và thường gặp ở tất cả mọi người, đặc biệt tại Việt Nam. Dưới đây là 07 bệnh dạ dày bạn và gia đình nên lưu ý.