Dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân
(và giảm thiểu công việc giấy tờ)
Docosan cung cấp cho bạn nhiều bệnh nhân mới, nâng cao danh tiếng cho bạn và cung cấp nhiều trải nghiệm mới mà bệnh nhân yêu thích.
Công nghệ tiên tiến để phát triển cách bạn tiếp cận bệnh nhân
Bảo mật dữ liệu nâng cao & bảo vệ quyền riêng tư
Docosan HIPAA
Tiêu chuẩn bảo mật của Hoa Kỳ được xây dựng cho Việt Nam
Docosan sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu bệnh nhân có thể nhận dạng với các bên thứ ba - những người duy nhất có thể xem hồ sơ của bệnh nhân là bác sĩ của họ.
Docosan HL7 FHIR
Docosan DICOM
Tương thích với giao thức FHIR & DICOM
Hồ sơ bệnh nhân được tạo ra bằng các giao thức FHIR và DICOM để dễ dàng tích hợp với các hệ thống Bệnh án điện tử hiện có.
Docosan security
Mức độ bảo vệ dữ liệu cao nhất
Docosan sử dụng các máy chủ đám mây hiệu suất cao để bảo vệ người dùng khỏi mất dữ liệu nếu xảy ra thiên tai. Đồng thời cũng đảm bảo cập nhật phần mềm tự động và nâng cao bảo mật liên tục.

Loading...